Det Mesta och det Bästa av Betong sedan år 1958

Byggprojekt framställda av kvalitativa produkter i betong garanterar totalekonomi och leveranssäkerhet. Betongkomponenterna prefabriceras i hög grad, vilket minskar såväl arbetstiden som kostnaderna på byggarbetsplatsen.

Vår verksamhet styrs av auditerat ISO-9001 kvalitetssystem. Utöver den interna kvalitets-kontrollen utförs den externa kvalitetskontrollen av Inspecta Sertifiointi Oy. Den höga kvaliteten hos de färdiga betongkomponenterna grundar sig på att vi använder kvalitets-kontrollerade råvaror, såsom cement, stenmaterial, tillsatsmaterial, armeringsstål och ståldelar.

Bland våra många olika alternativ för ytor hittas de rätta lösningarna för färdigställande av fasader för alla typer av byggobjekt. Betongbyggnaderna utgör en kompakt helhet, som om de uppförts i ett enda stycke.

Produkterna levereras vid exakt rätt tidpunkt till byggarbetsplatsen, vilket förkortar byggtiden samt höjer kvaliteten. Vi har ett eget specialtransportsystem, vilket möjliggör leverans av elementen till ett mellanlager i närheten av byggarbetsplatsen.

Vårt koncept garanterar leverans av kundens beställda produkter inom avtalad tid. Tack vare professionell personal och egen mobilkran kan monteringsarbetet utföras snabbt och smidigt.

BETONGKONSTRUKTIONEN ÄR

 • Brandsäker och trygg
 • Väl ljudisolerande
 • Värmeackumulerande
 • Energibesparande
 • Hållbar
 • Långlivad
 • Totalekonomisk
 • Föga underhållskrävande
 • Fukttålig
 • Värdebeständig

 

VÅRA HUVUDPRODUKTER ÄR

 • Fasadelement
 • Innerväggelement
 • Skyddsrumselement
 • Element för stödmurar
 • Rännor
 • Broelement
 • Formplattor
 • Grundläggning
 • Pelare
 • Balkar
 • Balkonger
 • Trappor
 • TT-kassetter