Erkki Maliniemi har arbetat länge som fabrikschef hos YBT:s Brahestadsfabrik men i februari  kommer han att gå i pension. Fabriken kommer dock i goda händer då Juha Sirèn, mångårig medarbetare hos YBT, tar vid. Han har assisterat Erkki från och med maj i år och kvalificerat sig till att leda arbetet på fabriken.

-Jag kan alltid rådfråga Erkki. Han är en pedantisk ledare och behärskar alla fabrikens verksamheter till punkt och pricka. Jag har tur som fått en sådan mentor, menar Sirén tacksamt.

 

Sirén, som är 36 år, berättar om YBT:s sätt att ta hand om sina medarbetare. Sirén hade jobbat i nio års tid huvudsakligen som armerare hos Brahestadsfabriken då han för tre år sedan sökte till yrkeshögskolestudier eftersom en handledsskada inte längre tillät ett fysiskt belastande arbete. Den nyligen utexaminerade byggmästaren har under de senaste månaderna ansvarat för hallens verksamhet och Maliniemi har bl a ansvarat för beräkning av offerter.

Sirén menar att i ledningsarbetet har han stor nytta av de praktiska kunskaperna han tillägnat sig.

I somras behövdes det en kunnig förman till produktionshallen därför att betongelementen till de två byggena, Nurmijärvis Junkkeri och Uleåborgs Pillipiipari, sysselsatte oss till bristningsgränsen.

Sirén planerar inte några stora förändringar för nästa år.

-Man måste bara fortsätta med Erkkis goda arbete. Naturligtvis finns det potential till förbättring, exempelvis utveckling av arbetsmiljö- och arbetarskyddsfrågor, vilket förresten mitt examensarbete för Brahestadsfabriken handlar om. Examensarbetet har gett oss flera verktyg för att kunna utveckla verksamhetens skydds-och säkerhetsarbete.