LKAB Gällivare

LKAB, Luossavaara-Kirunavaara AB är ett gruvbolag som i sin helhet ägs av den svenska staten, och vars huvudsakliga verksamhet är gruvbrytning vid järnmalmsfyndigheterna i Kiruna och Malm¬berget.

YBT:s elementleveranser från projektering till montering:

  • pelletverk
  • anrikningsverk
  • järnvägens lossnings- och lastningsstationer