SCA Obbola

YBT levererade färdigmonterade betongelement för den nya processanläggningen för grönlut som Andritz Oy byggde vid SCA:s Obbola fabrik. Anläggningen är 12 meter hög och i fyra våningar och dess byggarea är 21 x 16 meter. Stommen är av betongpelare och –balkar. Mellanbjälklagen är håldäck. Fasaden är i sandwich-element med en yta av frilagd ballast i Älvdalsporfyr.