Talvivaara

Talvivaara on yksi Euroopan suurimmista nikkelikaivoksista. Sivutuotteina kaivoksesta saadaan kuparia, sinkkiä ja kobolttia.

YBT:n elementtitoimituksia:

  • kaivoskorjaamo
  • hienomurskaamo
  • agglomerointirakennus
  • saostusreaktorirakennus
  • korjaamorakennus
  • valvontarakennus
  • kaivoskonttori
  • vetytehdas 2

Kuvia kohteesta