Prefabmästarna Sverige AB bygger för expansion i Sverige

Prefabmästarna Sverige AB, som ägs av YBT och Lujabetoni tillsammans, bygger ut sin väggelementfabrik där de investerar 25 miljoner kronor som en del av sin tillväxtstrategi. Målet är att öka omsättningen en och en halv gånger och att få en större roll på betongprefabmarknaden i Sverige.

Fabriken, som ligger i Öjebyn i Norrbotten, har strategiskt specialiserat sig på produktion av moderna betongelement av hög kvalitet samt på helhetslösningar av projekt, från projektering till montering, berättar YBT:s verkställande direktör Juha Alapuranen. Affärsverksamheten hos Prefabmästarna, har haft en uppåtgående trend och omsättningen har ökat hela tiden. Företaget levererar betongelement till särskilt krävande bostads-, industri- och  kontorsprojekt. År 2016 hade företaget en omsättning på 150 miljoner kronor och resultatet låg på en god nivå.

– Även framtiden ser bra ut. I Sverige är byggvolymerna klart större än i Finland och speciellt byggandet av höghus har tagit fart, säger Juha Alapuranen.