En ny produkt

YBT:s produktsortiment kompletterades påtagligt 2015 när man på fabriken i Ylitornio började tillverka förspända samverkansplattor. En förspänd samverkansplatta är ett förspänt plant betongelement som tillsammans med armerad pågjutning blir ett fogfritt bjälklag. Förspända samverkansplattor har levererats till bl a KV Kajan (Luleå), Dramsvegen Studentboliger (Tromsö), Kimit LKAB (Kiruna) och Tekniska Universitetets ombyggnad Hus A (Luleå).

 

nyaproduct